Oświata zawodowa

Kursy zawodowe

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W KURSACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLENIACH!

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zmianą zawodu serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanych przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw kursach oraz szkoleniach.

Tylko u nas kursy i szkolenia zwolnione są z podatku VAT!

Kursy zawodowe mają na celu przygotowanie uczestnika do przystąpienia do egzaminu czeladniczego i tworzone są na podstawie obowiązujących standardów wymagań egzaminacyjnych w wybranym zawodzie.
Przystąpienie do egzaminu czeladniczego i uzyskanie tytułu czeladnika po ukończeniu kursu zawodowego jest dobrowolne i następuje w terminie wyznaczonym po złożeniu wniosku wraz z kompletem dokumentów oraz wniesieniu opłaty egzaminacyjnej.
Ze standardami zapoznać się można  klikając tutaj.

W kursach uczestniczyć mogą osoby, które spełniają następujące warunki:

  • ukończyły 18 rok życia
  • posiadają wykształcenie minimum 8-letnie podstawowe lub gimnazjalne
  • posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kursu w wybranym zawodzie
  • w przypadku kursów z branży spożywczej – aktualną książeczkę zdrowia sanitarno-epidemiologiczną
  • w przypadku kursu w zawodzie złotnik-jubiler – zaświadczenie o niekaralności wystawione z bieżącą datą

Jeżeli są Państwo zainteresowani szkoleniem z zakresu, który nie został uwzględniony powyżej, prosimy o kontakt z Zespołem ds. Oświaty Zawodowej, Szkoleń i Projektów.

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w kursie można dokonać:

Karta zgłoszeniowa oraz oferty szkoleniowe poszczególnych zawodów są do pobrania poniżej.

Szkolenia: pedagogiczne, szkutnik, szklarz budowlany

Wykaz kursów zawodowych z możliwością przystąpienia do egzaminu czeladniczego: