Oświata zawodowa

Egzaminy kwalifikacyjne

Data dodania: 17.01.2023

TERMINY ZŁOŻENIA WNIOSKU DO EGZAMINU CZELADNICZEGO ORAZ HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNYCH 2023!!!

TERMINY ZŁOŻENIA wniosku do egzaminu czeladniczego:   Prosimy o składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu młodocianych pracowników zatrudnieni u rzemieślników i będących uczniami klasy III branżowych szkół I stopnia za pośrednictwem naszych Cechów do 15.02.2023r. lub osobiście w biurze izby do 01.03.2023r.   Na podstawie (...)
Data dodania: 31.08.2022

Wyniki egzaminów czeladniczych 2022

Zespół ds. Oświaty Zawodowej Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw informuje, że poniżej zostały zamieszczone wyniki egzaminów czeladniczych uczniów Branżowych Szkół I stopnia.   WYSZUKIWANIE WYNIKU Wyniki znajdują się w czterech plikach podzielonych alfabetycznie zawodami. Zdający wyszukuje wynik egzaminu (...)
Data dodania: 09.02.2022

Harmonogramy egzaminów 2023

W załączniku znajduje się harmonogram egzaminów 2023
Data dodania: 08.12.2021

Nowa organizacja egzaminów czeladniczych

Nowa organizacja egzaminów czeladniczych   Od 2022 r. obowiązują  przepisy art. 44q ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz. 1327 ze zm.) -  warunkujące ukończenie szkoły m.in. branżowej I stopnia nie tylko od uzyskania przez ucznia pozytywnych ocen (...)
Data dodania: 07.05.2019

Egzamin czeladniczy

Przedmioty obowiązujące oraz wymagane dokumenty. Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych   przez     komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., (...)
Data dodania: 07.05.2019

Egzamin mistrzowski

Przedmioty obowiązujące oraz wymagane dokumenty. Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych   przez     komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., (...)
Data dodania: 06.05.2019

Egzamin sprawdzający - przyuczenie do wykonywania określonej pracy

Izba Rzemieślnicza dopuszcza do egzaminu sprawdzającego osobę młodocianą, która ukończyła przyuczanie do wykonywania określonej pracy. Celem egzaminu sprawdzającego jest potwierdzenie umiejętności sprawnego wykonywania prac obejmujących zakres przyuczenia. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy może trwać od 3 do 6 miesięcy. Dla (...)
Data dodania: 05.05.2019

Egzamin sprawdzający

Przedmioty obowiązujące oraz wymagane dokumenty. Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych   przez     komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., (...)
Data dodania: 04.05.2019

Standardy wymagań egzaminacyjnych

Na stronie Związku Rzemiosła Polskiego do pobrania są wszystkie obowiązujące standardy wymagań egzaminacyjnych. Aby przenieść się na stronę ZRP prosimy kliknąć tutaj.
Data dodania: 25.02.2018

Komisje egzaminacyjne na lata 2018-2023

Komisje egzaminacyjne działające przy Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw powołane na lata 2018 - 2023. Betoniarz-zbrojarz Blacharz Blacharz samochodowy Brukarz Bursztyniarz Cieśla Cukiernik Dekarz Drukarz Elektromechanik Elektromechanik pojazdów samochodowych Elektronik Elektryk Florysta Fotograf Fryzjer Glazurnik Introligator Kamieniarz Kominiarz (...)
Data dodania: 13.12.2017

Przykładowe pytania egzaminacyjne

Zachęcamy do zapoznania się z przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi dot. następujących przedmiotów: Dokumentacja działalności gospodarczej/podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem. Podstawowe zasady ochrony środowiska. Podstawowe przepisy Prawa Pracy. Przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony (...)
Data dodania: 12.12.2017

Uznanie kwalifikacji zawodowych

Legalizacja świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich. Edukacja szkolna zakończona uzyskaniem świadectwa, stwierdzającego pewien poziom wykształcenia ogólnego i przygotowania zawodowego stanowi podstawę do dalszego uzupełniania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Osoby zatrudnione nabywają wiedzę i umiejętności w całym okresie aktywności zawodowej a (...)