Oświata zawodowa

Dodatkowe informacje

Data dodania: 31.08.2022

Wyniki egzaminów czeladniczych 2022

Zespół ds. Oświaty Zawodowej Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw informuje, że poniżej zostały zamieszczone wyniki egzaminów czeladniczych uczniów Branżowych Szkół I stopnia.   WYSZUKIWANIE WYNIKU Wyniki znajdują się w czterech plikach podzielonych alfabetycznie zawodami. Zdający wyszukuje wynik egzaminu (...)
Data dodania: 08.07.2022

Narada Oświatowa w Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej MSP

23 czerwca 2022 r., w siedzibie Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP, odbyła się Narada Oświatowa  z kierownikami cechów rzemieślniczych, zrzeszonych w Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej. Głównym tematem spotkania było omówienie zakończonej sesji egzaminacyjnej oraz bieżące sprawy oświatowe. W obecnym roku szkolnym 2021/2022 (...)
Data dodania: 19.02.2015

Ozdobny Dyplom Mistrzowski, Ozdobne Świadectwo Czeladniczego

Ozdobny Dyplom Mistrzowski lub Ozdobne Świadectwo Czeladnicze wystawia Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP po złożeniu w jej siedzibie podania o wystawienie takiego dokumentu oraz wniesieniu opłaty w wysokości 50,00 zł. Płatności należy dokonać na nr konta: 81 1600 1462 1817 4823 (...)
Data dodania: 14.06.2013

Wydanie dokumentów z archiwum

Dokumenty egzaminacyjne z archiwum wydajemy po złożeniu w siedzibie Izby wniosku o wydanie dokumentów z archiwum na druku załączonym poniżej oraz dokonaniu opłaty w wysokości 35,00 zł. Płatności należy dokonać na nr konta: 81 1600 1462 1817 4823 9000 0001 (...)
Data dodania: 21.12.2010

Opłaty i nr konta

Wszelkich opłat należy dokonywać na następujący nr konta bankowego: BGŻ BNP PARIBAS 81 1600 1462 1817 4823 9000 0001 numer KRS 0000045872 numer NIP 583-000-38-23   W TYTULE PRZELEWU prosimy  wpisać następujące dane: nazwisko i imię osoby przystępującej do egzaminu (...)
Data dodania: 21.11.2010

Duplikaty świadectw

Duplikat świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego wystawia izba rzemieślnicza na druku według wzoru obowiązującego w dniu wystawienia oryginału dokumentu. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie. Duplikat świadectwa wydaje się po złożeniu w siedzibie Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP (...)