Oświata zawodowa

Dodatkowe informacje

Data dodania: 19.02.2015

Ozdobny Dyplom Mistrzowski, Ozdobne Świadectwo Czeladniczego

Ozdobny Dyplom Mistrzowski lub Ozdobne Świadectwo Czeladnicze wystawia Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP po złożeniu w jej siedzibie podania o wystawienie takiego dokumentu oraz wniesieniu opłaty w wysokości 50,00 zł. Płatności należy dokonać na nr konta: 81 1600 1462 1817 4823 (...)
Data dodania: 14.06.2013

Wydanie dokumentów z archiwum

Dokumenty egzaminacyjne z archiwum wydajemy po złożeniu w siedzibie Izby wniosku o wydanie dokumentów z archiwum na druku załączonym poniżej oraz dokonaniu opłaty w wysokości 35,00 zł. Płatności należy dokonać na nr konta: 81 1600 1462 1817 4823 9000 0001 (...)
Data dodania: 21.12.2010

Opłaty i nr konta

Wszelkich opłat należy dokonywać na następujący nr konta bankowego: BGŻ BNP PARIBAS 81 1600 1462 1817 4823 9000 0001 numer KRS 0000045872 numer NIP 583-000-38-23   OPŁATY obowiązujące od 29.04.2021 r.   Wyszczególnienie czynności, od których pobierane są opłaty S  (...)
Data dodania: 21.11.2010

Duplikaty świadectw

Duplikat świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego wystawia izba rzemieślnicza na druku według wzoru obowiązującego w dniu wystawienia oryginału dokumentu. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie. Duplikat świadectwa wydaje się po złożeniu w siedzibie Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP (...)