Informacje dodatkowe

Opłaty i nr konta

Wszelkich opłat należy dokonywać na następujący nr konta bankowego:

BGŻ BNP PARIBAS 81 1600 1462 1817 4823 9000 0001

numer KRS 0000045872

numer NIP 583-000-38-23

 

W TYTULE PRZELEWU prosimy  wpisać następujące dane:

  • nazwisko i imię osoby przystępującej do egzaminu
  • rodzaj egzaminu (czel., mistrz., spr., popr. czel., popr. mistrz, popr. spr.)
  • NIP firmy, na którą ma zostać wystawiona f-a oraz adres e-mail, na który ma zostać wysłana

 

OPŁATY

obowiązujące od 16.01.2023 r.

 

Wyszczególnienie czynności, od których pobierane są opłaty Stawka
Egzamin czeladniczy 870,25 PLN
Egzamin czeladniczy - poprawkowy 435,13 PLN

 

Egzamin mistrzowski 1740,52 PLN
Egzamin mistrzowski - poprawkowy 870,26 PLN
Egzamin sprawdzający  (przyuczenie do wykonywania określonej pracy) 310,80 PLN
Za nie stawienie się kandydata na egzamin w zawiadomionym terminie potrąca się 50 %  stawki wniesionej
Za wycofanie dokumentów złożonych do egzaminu potrąca się 50% kwoty wniesionej
Wystawienie duplikatu:

  • zaświadczenia o ukończeniu kursu
• zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu czeladniczego przez pracownika młodocianego zatrudnionego u pracodawcy rzemieślnika i kształcącego się w branżowej szkole I stopnia

• zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu czeladniczego przez młodocianego pracownika zatrudnionego u pracodawcy rzemieślnika

 

30,00 PLN
Wystawienie innych zaświadczeń dotyczących egzaminów czeladniczych, mistrzowskich sprawdzających 15,00 PLN
Wystawienie dyplomu ozdobnego mistrzowskiego 70,00 PLN
Wystawienie dyplomu ozdobnego czeladniczego 50,00 PLN
Wystawienie duplikatu dyplomu mistrzowskiego 26,00 PLN
Wystawienie duplikatu świadectwa czeladniczego 26,00 PLN
Wystawienie duplikatu zaświadczenia z egzaminu sprawdzającego 26,00 PLN
Wydanie dokumentów  egzaminacyjnych z archiwum Izby 35,00 PLN