Informacje dodatkowe

Opłaty i nr konta

Wszelkich opłat należy dokonywać na następujący nr konta bankowego:

BGŻ BNP PARIBAS 81 1600 1462 1817 4823 9000 0001

numer KRS 0000045872

numer NIP 583-000-38-23

 

W TYTULE PRZELEWU prosimy  wpisać następujące dane:

  • NIP firmy, na którą ma zostać wystawiona f-a
  • nazwisko i imię osoby przystępującej do egzaminu
  • rodzaj egzaminu (czel., mistrz., spr., popr. czel., popr. mistrz, popr. spr.)

 

OPŁATY

obowiązujące od 29.04.2021 r.

 

Wyszczególnienie czynności, od których pobierane są opłaty S  T A W K A
Egzamin czeladniczy 723,80 zł
Egzamin czeladniczy - poprawkowy 361,90 zł

 

Egzamin mistrzowski 1 447,60 zł
Egzamin mistrzowski - poprawkowy 723,80 zł
Egzamin sprawdzający  (przyuczenie do wykonywania określonej pracy) 258,50 zł
Za nie stawienie się kandydata na egzamin w zawiadomionym terminie potrąca się 50 %  stawki wniesionej
Za wycofanie dokumentów złożonych do egzaminu potrąca się 50% kwoty wniesionej
Wystawienie duplikatu:

·       zaświadczenia o ukończeniu kursu

30,00 PLN
Wystawienie dyplomu ozdobnego mistrzowskiego 50,00 PLN
Wystawienie dyplomu ozdobnego czeladniczego 50,00 PLN
Wystawienie duplikatu dyplomu mistrzowskiego 26,00 PLN
Wystawienie duplikatu świadectwa czeladniczego 26,00 PLN
Wystawienie duplikatu zaświadczenia z egzaminu sprawdzającego 26,00 PLN
Wydanie dokumentów  egzaminacyjnych z archiwum Izby 35,00 PLN