O Nas

Historia

Cechy rzemieślnicze oraz gildie kupieckie były pierwszymi organizatorami samorządu gospodarczego w Polsce. Powstały wraz z rozwojem miast poczynając od XIII wieku. Zadaniem organizacji cechowych była obrona przed nieuczciwą konkurencją, nadzór nad przestrzeganiem etyki zawodowej, organizacja szkoleń i potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, utrwalenie nawyków rzetelności i uczciwości zawodowej.

Silne rzemiosło i kupiectwo w decydujący sposób decydowało o zamożności i sile ówczesnych miast, biorąc na siebie także obowiązek ich obrony przed zagrożeniem zewnętrznym.

O roli samorządu rzemieślniczego świadczyć może fakt, iż cechy rzemieślnicze przetrwały nieprzerwanie do chwili obecnej i szczycą się swoją tradycją.

W okresie międzywojennym cechy ustanowiły swoją reprezentację na szczeblu regionalnym w formie powstających izb rzemieślniczych.

Izba Rzemieślnicza w Gdańsku powstała w 1945 roku i z dużym powodzeniem funkcjonuje do chwili obecnej, będąc wraz z cechami najsilniejszą organizacją samorządu gospodarczego naszego województwa.

Aktualnie Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest jedną z najmocniejszych izb rzemieślniczych w Polsce.