Obecne projekty

Nowe Kwalifikacje Receptą na Kryzys BIS!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

NOWE KWALIFIKACJE RECEPTĄ NA KRYZYS BIS!
O projekcie
Nowe Kwalifikacje Receptą na Kryzys BIS! to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
Projekt realizowany jest w partnerstwie – Combidata Poland Sp. z.o.o. oraz Region Gdański NSZZ „Solidarność”
Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych 430 osób dorosłych (w tym minimum 196 kobiet i minimum 220 osób powyżej 45 roku życia), posiadających miejsce zamieszkania na terenie województwa pomorskiego, prowadzący do poprawy pozycji zawodowej tych osób na rynku pracy.
Projekt realizowany jest na terenie województwa pomorskiego w okresie od 01 kwietnia 2011 do 31 grudnia 2012.
Kto może zostać uczestnikiem/uczestniczką projektu?
- Osoba dorosła
- Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terenie województwa pomorskiego
- Osoba z własnej inicjatywy zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności
Dodatkowo:
- Udział w projekcie jest dobrowolny
- Pracownicy jednej firmy mogą stanowić maksymalnie 20% uczestników jednego typu szkolenia
Bezpłatne szkolenia w ramach projektu
Dla każdego uczestnika / uczestniczki projektu przewidziany jest pakiet 3 bezpłatnych szkoleń w ramach jednej z 3 ścieżek szkoleniowych realizowanych w okresie wrzesień 2011 – listopad 2012:
1. Kompetencje językowe – 1 szkolenie do wyboru: Obsługa komputera + MS OFFICE – poziom podstawowy lub zaawansowany Gender Equality Zasady równych szan
 • Język angielski – poziom podstawowy
 • Język angielski – poziom średniozaawansowany
2. Kompetencje menedżerskie – 1 szkolenie do wyboru: Obsługa komputera + MS OFFICE – poziom podstawowy lub zaawansowany Gender Equality Zasady równych szans
 • Negocjacje z komunikacją
 • Prowadzenie profesjonalnych wystąpień i prezentacji
3. Kompetencje zawodowe – 1 szkolenie do wyboru: Obsługa komputera + MS OFFICE – poziom podstawowy lub zaawansowany Gender Equality Zasady równych szans
 • Programowanie obrabiarek CNC
 • Obsługa dźwigów
 • Obsługa wózków widłowych
 • Obsługa koparko – spycharki
 • Prawo jazdy kat. C lub C+E
 • Obsługa zespołu maszyn do wytwarzania masy bitumicznej
 • Projektowanie w AUTOCAD
 • Grafika komputerowa – Corel Draw i PhotoShop
 • Administrator sieci komputerowych
Dla osób powyżej 45 roku życia dodatkowo:
1. Wsparcie psychologiczne w jednym z obszarów:

 • Radzenie sobie ze stresem
 • Podejmowanie decyzji i operatywność
 • Organizacja pracy własnej
 • Zarządzanie czasem
2. Minimum 4 godziny indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz doradztwa zawodowego
Rekrutacja uczestników do projektu
Rekrutacja trwa od 25 lipca 2011
Do projektu można zgłosić się w 2 punktach rekrutacyjnych:
Gdynia – Oddział Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, ul. Śląska 52

Tel.: (058) 620 94 28, E-mail: m.błaż ko@solidarnosc.gda.pl

Pracownik rekrutacyjny/informacyjny – Maciej Błażko

Gdańsk – Siedziba Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, ul. Wały Piastowskie 24, pok. 5 (Biuro Pracy)

Tel.: (058) 308 43 20, E-mail: a.kamola@solidarnosc.gda.pl

Pracownik rekrutacyjny/informacyjny – Aleksandra Kamola

Kontakt
Biuro Lidera Projektu:

COMBIDATA Poland Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 15, 81 – 387 Gdynia

Tel.: 58 550 95 04
E – mail: agnieszka.wisniowska@combidata.pl

Biuro Partnera Projektu:

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

ul. Wały Piastowskie 24, 80 – 855 Gdańsk

Tel.: 58 308 42 45, E – mail: m.nowak@solidarnosc.gda.pl