Zrealizowane projekty

Manager 2000

Był to projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy, występujący w roli promotora - koordynatora, w ramach edukacyjnego programu Unii Europejskiej, LEONARDO DA VINCI.
Dzięki finansom Unii oraz wkładowi własnemu strony polskiej, stworzone zostało modelowe szkolenie dla osób zagrożonych bezrobociem z jednej strony oraz dla kadry zarządzającej w firmach sektora MSP, z drugiej.

Okres realizacji: marzec 1998 - grudzień 2000

Partnerzy projektu:
Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie,
Fundacja Gospodarcza ?SOLIDARNOŚĆ?,
Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
QCW z Niemiec
Axel Wendelskolan ze Szwecji.
Zadaniem projektu było wdrażanie i upowszechnianie nowatorskich form edukacji, między innymi umożliwiających przećwiczenie drogą symulacji komputerowe, decyzji w zakresie zarządzania firmą.

Uczestnikom szkoleń umożliwiono otwieranie, a także prowadzenie istniejących już przedsiębiorstw oraz dostosowanie ich firm do wymagań Jednolitego Rynku Europejskiego. Jednocześnie przekazywano w trakcie kursu wiedzę z zakresu ekonomii, podstaw prawa oraz funkcjonowania firm w warunkach gospodarki rynkowej. Uczestnicy zdobywali umiejętności korzystania z programów komputerowych, z Internetu, szukania potrzebnej informacji, zarządzania nią oraz korzystania z istniejących krajowych i europejskich baz danych.