Zrealizowane projekty

Kobieta w biznesie

Projekt pilotażowy dla kobiet zakładających swój biznes oraz kierowniczek w firmach sektora MSP.
Okres realizacji: 15.10.2005 - 14.10.2007r.

Partnerzy:
Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP
HWK Wurzburg Niemcy
HWK Service Niemcy
Izba Rzemieślnicza w Caen Francja
Izba Rzemieślnicza w Rydze Łotwa
Emmerce EEIG Szwecja

Celem głównym projektu jest promowanie i poszerzanie zakresu innowacyjności w procesie kształcenia zawodowego oraz rozwój konkurencyjności i kształtowanie przedsiębiorczości, poprzez promocję i wdrażanie nowych usług zwiększających szanse kobiet na rynku pracy, przygotowujących je do przejmowania firm rodzinnych, podnoszących ich kwalifikacje zawodowe oraz pobudzających ich aktywność zawodową do zakładania firm.

Projekt był skierowany do następujących grup odbiorców:
Żon lub córek przedsiębiorców, które muszą przejąć firmę - sektor MSP,
Kobiet pragnących być aktywnymi zawodowo poprzez założenie własnej firmy,
Przedsiębiorców sektora MSP pragnących pełnić rolę indywidualnych opiekunów?doradców kobiet przejmujących firmę lub ją zakładających.