Zrealizowane projekty

INTERREG III B BSME

Okres realizacji: 1 stycznia 2005r. - 31 grudnia 2007r.
Główne cele: 

  • Wzrost konkurencyjności całego Regionu Nadbałtyckiego oraz małych i średnich przedsiębiorstw w tym regionie.
  • Intensyfikacja współpracy pomiędzy starymi i nowymi krajami członkowskimi UE w Regionie Nadbałtyckim oraz z krajami sąsiadującymi, które nie są członkami UE.
  • Promocja tożsamości gospodarczej i kulturowej, wypracowanie duchowo-mentalnej infrastruktury i poczucia wspólnoty oraz wspieranie tożsamości terytorialnej.
  • Tworzenie realnych i wirtualnych sieci pomiędzy wspierającymi małe i średnie przedsiębiorstwa organizacjami z obszaru gospodarki prywatnej (izby, zrzeszenia przedsiębiorstw), publicznymi organizacjami wspierającymi zagospodarowanie przestrzeni i gospodarkę oraz ośrodkami kształcenia i szkołami wyższymi.
  • Pozyskanie dodatkowych partnerów projektu oraz dalszy rozwój struktury międzynarodowej i struktury branżowej, szczególnie wzmożone angażowanie publicznych organizacji wspierających zagospodarowanie przestrzeni i gospodarkę, intensywne uczestnictwo do tej pory jeszcze nie reprezentowanych na dużą skalę krajów UE (przede wszystkim Danii, Szwecji, Finlandii, Estonii) oraz większy udział krajów spoza UE (Rosja z St. Petersburgiem i regionami Leningrad i Kaliningrad, a także Białoruś).
  • Realizacja działań wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w Regionie Nadbałtyckim, przede wszystkim w zakresie kształcenia przedsiębiorców i personelu kierowniczego, współpraca międzynarodowa na poziomie przedsiębiorstw oraz działania związane z rozwojem poszczególnych firm.