Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter

Historia

Historia Izby i jej siedziby

 

Cechy rzemieślnicze oraz gildie kupieckie były pierwszymi organizatorami samorządu gospodarczego w Polsce. Powstały wraz z rozwojem miast, poczynając od XIII wieku. Zadaniem organizacji cechowych była obrona przed nieuczciwą konkurencją, nadzór nad przestrzeganiem etyki zawodowej, organizacja szkoleń i potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, utrwalenie nawyków rzetelności oraz uczciwości zawodowej. 

 

Silne rzemiosło i kupiectwo w istotny sposób decydowało o zamożności oraz sile ówczesnych miast, biorąc na siebie także obowiązek ich obrony przed zagrożeniem zewnętrznym. 

 

O zasadniczej roli samorządu rzemieślniczego świadczyć może fakt, iż cechy rzemieślnicze przetrwały nieprzerwanie do chwili obecnej i wciąż szczycą się swoją tradycją. W okresie międzywojennym cechy ustanowiły swoją reprezentację na szczeblu regionalnym, w formie powstających izb rzemieślniczych.

 

Izbę Rzemieślnicza w Gdańsku powołano do życia w 1945 roku, dzięki staraniom rzemieślników przybyłych na Wybrzeże z różnych regionów Polski, po zakończeniu działań wojennych. Jednocześnie w pomorskich miastach powiatowych wznowiły działalność dawne, przedwojenne cechy rzemiosł, a także powstały nowe. Były one zrzeszone w gdańskiej izbie. W 1999 roku zmieniono jej statut i nazwę na Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku.

 

Siedziba

 

Siedzibą Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku jest zabytkowa kamieniczka – Dom Endenów przy ulicy Piwnej 1 oraz przylegające do niego dwie inne kamienice. Wraz z przedprożem były one pierwszymi, odbudowanymi po wojnie budynkami przy ulicy Piwnej. Ich odrestaurowanie rozpoczęło się w 1946 roku. Prace budowlane prowadził rzemieślniczy komitet odbudowy na czele z Józefem Langiewiczem - Prezesem Izby Rzemieślniczej w Gdańsku oraz Janem Golańskim - ówczesnym Dyrektorem Izby. 

 

Remont zakończono w roku 1950. Wówczas kamieniczki, jako Dom Rzemiosła, stały się siedzibą Izby Rzemieślniczej w Gdańsku. W latach 1945-50 była ona zlokalizowana w Gdańsku Wrzeszczu - najpierw przy al. Grunwaldzkiej 124, a następnie przy ul. Sobótki 10. 

Facebook
Facebook