Obecne projekty

Elementarz Społecznie Odpowiedzialnego

Pomorski sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – odpowiedzialny społecznie!

Wieloletnia współpraca między Regionem Gdańskim NSZZ „Solidarność” a Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw zaowocowała stworzeniem nowego Projektu pt. „Elementarz Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem Projektu jest wzrost liczby firm sektora MMŚP w województwie pomorskim stosujących zasady społecznie odpowiedzialnego biznesu, w okresie od lipca 2012 do stycznia 2014, poprzez dostarczenie wiedzy na temat CSR (Corporate Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu) przedstawicielom firm oraz pracownikom przedsiębiorstw.

Poprzez cykl seminariów oraz publikacje, przekonamy Państwa, że biznes odpowiedzialny społecznie nie jest dodatkowym kosztem, który obciąża budżet pracodawcy, ale inwestycją w konkurencyjność, lojalność i większą efektywność pracowników oraz poprawę relacji ze społeczeństwem jak i władzami lokalnymi.

Do udziału w projekcie zapraszamy 260 osób (w tym 104 Kobiety i 156 Mężczyzn): przedsiębiorców i pracowników z sektora MMSP, przedstawicieli związków zawodowych oraz związków pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy i społeczności lokalnej.

Szczegółowe informacje na temat Projektu będą sukcesywnie ukazywały się na łamach naszego konta na Facebook’u jak i nowo budowanej stronie internetowej.

Biuro projektu:

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Ul. Wały Piastowskie 24

Sekretarz projektu: Joanna Szarkowska

Tel. 058-308-43-54

E-mail: j.szarkowska@solidarnosc.gda.pl

Zapraszamy też na stronę internetową projektu: http://www.elementarzbiznesu.pl/index.php/pl/