Informacje dodatkowe

Duplikaty świadectw

Duplikat świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego wystawia izba rzemieślnicza na druku według wzoru obowiązującego w dniu wystawienia oryginału dokumentu. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

Duplikat świadectwa wydaje się po złożeniu w siedzibie Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP wniosku (druk w załączeniu) i dokonaniu opłaty w wysokości 26,00 zł.

Płatności należy dokonać na nr konta: 81 1600 1462 1817 4823 9000 0001 BGŻ BNP PARIBAS