Zrealizowane projekty

Bon Courage

Okres realizacji: maj 2005r. - maj 2006r.
Cele: 

  • Informowanie przedsiębiorstw rzemieślniczych i MŚP o oddziaływaniu rozszerzenia na ich działania przedsiębiorcze i ich branżę
  • Zapoznawanie MŚP z istniejącymi działaniami wspierającymi UE i z sieciami wspierającymi
  • Wspieranie kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami w różnych branżach (budowlana, metalowa, drewniana, środków spożywczych)
  • Wspieranie synergii między organizacjami MŚP z tych sektorach
  • Wzmacnianie sieci między pośrednikami (organizacjami rzemieślniczymi), w szczególności poprzez współpracę między doradcami a centrami Euro Info (EIC)