aktualności

Projekt “Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”.

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw wraz z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. (InvestGDA), serdecznie zapraszają przedsiębiorców z sektora MŚP posiadających siedzibę swojej firmy na terenie województwa pomorskiego, na spotkanie prezentujące projekt “Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”.
Projekt jest skierowany do przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem prowadzonej już działalności na rynkach zagranicznych, jak również nie posiadających jeszcze doświadczeń eksportowych.
Spotkanie ma na celu, przedstawienie charakterystyki projektu oraz możliwości dla pomorskich przedsiębiorców.
Osoby chcące wziąć udział w spotkaniu, zapraszamy do naszej siedziby dnia 17 lipca 2019 roku (środa) na godzinę 11.00.
Siedziba Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP: 80-831 Gdańsk, ul. Piwna 1/2, sala 215A.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 10 lipca 2019 r. na e-mail: d.janca@pomorskaizba.com.pl