Zrealizowane projekty

Potwierdź zdobyte nieformalnie kwalifikacje zawodowe – bądź atrakcyjny na rynku pracy!


Szanowni Państwo!

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych przygotowaniach do egzaminów w ramach projektu:

„Potwierdź zdobyte nieformalnie kwalifikacje zawodowe – bądź atrakcyjny na rynku pracy!”

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa pomorskiego - pracujących kobiet i mężczyzn w wieku od 25 do 64 roku życia, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenie zdobytych nieformalnie umiejętności.

Celem szczegółowym projektu jest:

możliwość uzyskania przez 60 osób w tym 30 kobiet i 30 mężczyzn dyplomu czeladnika
możliwość uzyskania przez 100 osób w tym 34 kobiety i 66-u mężczyzn dyplomu mistrzowskiego.

Łącznie zostanie przygotowanych do egzaminów 160 osób w 16 grupach tematycznych.

W sposób szczególny zapraszamy kobiety do przystąpienia do egzaminu w ” typowo męskich zawodach,” a także mężczyzn do przystąpieniem do egzaminu w zawodach określonych mianem „typowo kobiecych”

Lista zawodów z których zostanie utworzonych 10 grup tematycznych mistrzowskich i 6 grup przygotowujących się do egzaminu czeladniczego.

blacharz,
blacharz samochodowy,
cieśla,
cukiernik,
dekarz,
drukarz,
elektromechanik,
elektromechanik pojazdów samochodowych,
elektryk,
glazurnik,
kamieniarz,
kominiarz,
lakiernik,
lakiernik samochodowy,
malarz-tapeciarz,
mechanik pojazdów samochodowych,
monter elektronik,
monter elektronik urządzeń radiowo-telewizyjnych,
monter instalacji gaz.,
monter instalacji i urządzeń sanitarnych,
murarz ,
operator obrabiarek skrawających,
operator urządzeń przemysłu szklarskiego,
optyk,
piekarz,
posadzkarz,
rzeźnik-wędliniarz,
stolarz,
szklarz budowlany,
ślusarz,
tapicer,
złotnik-jubiler,
technolog robót wykończeniowych,
Introligator,
fryzjer,
kosmetyczka,
krawiec,
wizażysta,
florysta.

Warunkiem stworzenia grup jest zainteresowanie poszczególnymi zawodami

Warunki uczestnictwa projekcie: wiek od 25 do 64 roku życia

zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu
formularz zgłoszeniowy
wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z załącznikami

oraz spełnienie jednego z warunków:

do egzaminu mistrzowskiego dopuszcza się osobę:

posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej 3-letni staż pracy w tym zawodzie, albo łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej sześcioletni staż pracy oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej
posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie pokrewnym i posiada świadectwo szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej i po uzyskaniu dyplomu co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin
posiada tytuł mistrza w zawodzie pokrewnym i po uzyskaniu tytułu mistrza co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo ponadpodstawowej
posiada średnie lub wyższe wykształcenie techniczne i po uzyskaniu tytułu zawodowego odpowiednio dwuletni lub roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin

do egzaminu czeladniczego dopuszcza się osobę:

posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo 8-letniej szkoły podstawowej oraz odbył naukę w systemie pozaszkolnym
posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo 8-letniej szkoły podstawowej oraz 2 lub 3-letni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin
posiada świadectwo szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe oraz co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin
posiada tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin

W projekcie może uczestniczyć 2-ch pracowników firmy.

Przygotowanie trwa 30 h po godzinach pracy tj. w soboty

Zapewniamy:

materiały dydaktyczne
catering
pokrycie kosztów egzaminów czeladniczych i mistrzowskich

Liczba miejsc ograniczona liczy się data zgłoszenia i złożenia pełnej dokumentacji do egzaminu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Pomorska Izba Rzemieślnicza

Małych i Średnich Przedsiębiorstw

80-831 Gdańsk, ul. Piwna 1/2

tel. 58 301 77 44 lub 58 301 21 86

Fax. 58 301 79 31

e-mailowy: akademia@pomorskaizba.com.pl.

www.pomorskaizba.pl