Zrealizowane projekty

Biuro Wdrażania RSI dla Woj. Pomorskiego

Okres realizacji:
1.01.2005 do 31.03.2007
Cele projektu:
Budowanie konsensusu i kultury innowacyjnej dla rozwoju innowacyjności w Regionie
Utworzenie w Regionie grup branżowych firm
Stworzenie zespołów dla opracowywania branżowych strategii innowacji
Koordynacja pracy grup branżowych
Powołano grupy branżowe: ogólnobudowlaną + instalatorstwa sanitarnego i gazowego, metalową, motoryzacyjną, drzewną (produkcja mebli). W grupach branżowych pracowało ogółem 32 przedsiębiorców, odbyło się 25 spotkań. Program spotkań obejmował m.in. prezentację Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego; zainicjowanie ankiety dla badania potrzeb innowacyjnych firm; swobodną dyskusję nt. identyfikacji istniejących platform produktowo - technologicznych oraz "lokomotyw" rozwoju branży; ustalenie wymagań i propozycji, co do współpracy w gr. Branżowej. Zidentyfikowano m.in. bariery hamujące rozwój przedsiębiorstw, ustalono potrzeby firm; przyjęto tryb budowania strategii innowacji dla branż. Omawiano sposoby zwiększenia innowacji i poprawy sytuacji poszczególnych branż funkcjonujących w projekcie. Ponadto poruszano istotne kwestie związane z posiadaniem przez każdą firmę swojej własnej strategii rozwoju, próbując zachęcić firmy do myślenia o przyszłości oraz wskazując korzyści z posiadania takiego planu rozwoju. Na warsztatach omawiano także korzyści płynące ze współpracy z innymi firmami z branży, a także sposoby zwiększenia sprzedaży poprzez zwiększenie nakładów na marketing oraz przedstawiano narzędzia zachęcające pracowników do pozostawania w firmie.

Efekt tych spotkań, prowadzonych przez konsultantów, to dokumenty ?Strategie Innowacji? dla poszczególnych branż. Strategie przyjęto w dniu 6 grudnia 2006r. na spotkaniu członków grup branżowych z konsultantami, przedstawicielami BW RIS-P i Zarządem Izby.