Egzaminy Kwalifikacyjne

Przykładowe pytania egzaminacyjne

Zachęcamy do zapoznania się z przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi dot. następujących przedmiotów:

Dokumentacja działalności gospodarczej/podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.
Podstawowe zasady ochrony środowiska.
Podstawowe przepisy Prawa Pracy.
Przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
Rachunkowość zawodowa.
Materiałoznawstwo
Maszynoznawstwo
Technologia
Elektromechanik